• NewOrigin
 • Kontaktujte nás
  +420 602 667 266
  Po - Pá: 10:00 - 17:00
 • Můj profil
 • 3 ks
  za 299.60 Kč
 Novinky
POZOR! Nové Záhady na stáncích!POZOR! Nové Záhady na stáncích!

Vážení čtenáři, dne 20. 5. 2024 vychází nové Záhady života. Těšit se můžete na nové články a rozhovory. Pokud nemáte možnost koupit si je na stáncích, objednejte si je přes náš e-shop. Cena včetně poštovného je za stánkovou cenu 74,90 korun. Zobrazit více...


Brněnští lovci duchů zasahují

Neuvěřitelné, ale přesto skutečné případy skupiny vyšetřovatelů EPRV777. Je možné zbavit se nepohodlného ducha, poltergeista nebo obtížných entit? Právě vyšel elektronický časopis Paranormální jevy v Česku. Nenechte si ujít!

Ochrana a zpracování osobních údajů

Prohlášení společnosti Ramaja s. r. o.

Tímto prohlášením společnost Ramaja s. r. o., IČ: 24844861, se sídlem Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 (dále jen společnost), informuje třetí osoby používající internetové stránky společnosti www.zahadyshop.cz (dále jen uživatel) o zpracování a ochraně jejich osobních údajů, a to v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je společnost, která je vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.zahadyshop.cz

Kontaktní údaje správce jsou následující: 

 • kontaktní osoba: Jana Šlegrová 
 • email: redakce@zahadyzivota.cz
 • adresa: Vyšehradská 1349/2, Nové Město, 128 00 Praha 2 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů 

Společnost zpracovává pouze ty osobní údaje, které uživatel poskytuje v souvislosti s využíváním služeb a produktů společnosti (např. při registraci do eshopu, přihlášením se k odběru obsahových newsletterů apod.). 

Jedná se o údaje, které uživatel společnosti při využití některé ze služeb či produktu poskytne, a to:

 • jméno a příjmení, příp. titul
 • telefonní číslo
 • email
 • kontaktní nebo doručovací adresa 
 • firma 
 • další údaje dobrovolně vyplněné (např. při registraci)
 • a dále údaje, které společnost získá při používání služeb: IP adresa, soubory cookies

Společnost zpracovává osobní údaje: 

 1. s výslovným souhlasem - při procesu registrace zákaznického účtu, vyřízení objednávky zboží a služeb bez registrace 
 2. automaticky - při používání webových stránek a souvisejících webových služeb formou ukládání provozních záznamů serveru (soubory log), identifikačních souborů uložených na zařízení návštěvníka webu (cookies) nebo vložených elementů (pixel tags) 

Účel zpracování osobních údajů 

Společnost zpracovává vaše osobní údaje za účelem: 

 1. vyřízení objednávky - pro účely uzavření kupní smlouvy a realizace práv i povinností vyplývajících z kupní smlouvy 
 2. vyřízení dotazů - pro účely vyřízení dotazů, zaslaných elektronickou cestou nebo prostřednictvím telefonického dotazu
 3. vypracování cenové nabídky - pro účely vypracování individuální cenové nabídky na nabízené zboží a služby
 4. zasílání marketingových sdělení - za účelem informování zákazníka o zajímavých nabídkách, cenových akcích prostřednictvím e-mailu 
 5. analýzy využívání elektronického obchodu - za účelem analýzy fungování webových stránek eshopu a vedení statistických údajů o jeho návštěvnících

Doba zpracování osobních údajů

Společnost osobní údaje, k jejichž získání byl udělen výslovný souhlas, zpracovává po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu ze strany zákazníka. Automaticky získávané osobní údaje pomocí technických prostředků společnost zpracovává po dobu jednoho roku. 

Předávání osobních údajů 

Společnost zpracovává osobní údaje jako správce. V souvislosti s činností společnosti mohou být zpracovávané osobní údaje předávány či zpřístupňovány dalším subjektům jakožto jejich zpracovatelům, přičemž se může jednat o obchodní partnery společnosti, jejichž produkty a služby jsou společností nabízeny (např. přepravní společnosti), přičemž k tomuto předávání dochází v souvislosti s uzavřením konkrétní smlouvy, či společnosti poskytující společnosti účetní, daňové, IT, právní poradenství apod.

Společnost dohlíží na to, aby všichni partneři, kterým jsou osobní údaje předávány, dodržovali vysoký́ standard jejich ochrany. Společnost nepředává osobní údaje žádnému subjektu, u něhož není tento standard zajištěn. Společnost nepředává a nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo Evropskou unii. 

Práva subjektu údajů 

Každý subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči společnosti dále uvedená práva: 

 1. právo na přístup, tj. právo vědět, jaké osobní údaje jsou o subjektu zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo společnost zpracovává, 
 2. právo na opravu v případě, že subjekt údajů zjistí, že osobní údaje o něm zpracovávané jsou nepřesné nebo neúplné, 
 3. právo na výmaz, pokud je splněn některý́ z následujících důvodů:
 • osobní údaje již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • je současně odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je souhlas nezbytný́ a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • je současně vznesena námitka proti zpracování (viz níže) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů společnosti a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, neexistují, 
 • subjekt údajů upozorní společnost, že zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. právo na omezení zpracování, kdy subjekt údajů smí v určitých případech požadovat, aby došlo k označení jeho osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí společnost omezit, pokud: 
 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale subjekt údajů preferuje pouze jejich omezení před výmazem,
 • osobní údaje jsou potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, 
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, přičemž šetření, zda je námitka oprávněná, je společnost povinna zpracování osobních údajů omezit.
 1. právo na přenositelnost, kdy subjekt údajů má právo získat od společnosti všechny své osobní údaje, které jí poskytl a které jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu. 
 2. právo vznést námitku proti zpracování, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu společnosti. Osobní údaje poté společnost přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračovala.
 3. právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů tam, kde takové zpracování probíhá na základě souhlasu subjektu údajů.
 4. právo podat stížnost na dozorový́ úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

Uplatnění práv souvisejících se zpracováním osobních údajů

Veškerá vaše práva související se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na adresu vernerova@zahadyzivota.cz.

Účinnost od 25. 5. 2018

 
Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.